08 January 2021

linije života . . .
moje ostarjele ruke 
niz očeva rebra


life lines . . .
my aging hands
down father's ribs