18 April 2015

unzipping
the world in two
a ship's wakeraspori
svijet na dva 

vodena brazda3rd Vladimir Devide Haiku Award – pohvala/commended  

No comments:

Post a comment