07 February 2020

glasnije
od velikog slapa
kapi kiše


louder 
than the big waterfall
raindrops


7. Susret haiku pjesnika, Brod Moravice 2019. / 7th Haiku Meeting in Brod Moravice 2019
(iz zbornika/from the miscellany)


2 comments: